O firmie

EZT S.A. – dbamy o czystość i bezpieczeństwo od 1990 roku!

Założycielami EZT S.A. są Wojciech Haliniak oraz Witold Rosa. Początki współpracy sięgają jeszcze studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i pracy na rzecz Spółdzielni Studenckiej.

W 1990 r. powstała spółka cywilna, która w chwili obecnej funkcjonuje jako Spółka Akcyjna. Pierwsze doświadczenia zostały zdobyte podczas realizacji usług czystościowych na rzecz PKP. Pracownicy Zakładów usługowych EZT byli odpowiedzialni za sprzątanie wagonów, lokomotywowni, czy też pomieszczeń biurowych. W pierwszych latach działalności firma świadczyła usługi na rzecz: Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Będzinie, Elektrociepłownia w Będzinie, PEPSI w Katowicach.

W 1995 roku firma EZT uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej. Rok później otrzymaliśmy koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. 1997 rok – to rozpoczęcie ochrony studentów, pracowników oraz mienia Uniwersytetu Śląskiego. Na tym nie koniec! Chroniliśmy również takie firmy jak: STRABAG w Krakowie, WODOCIĄGI w Gliwicach, MITTAL (Huta Cedler) w Katowicach.

2003 r. to rozpoczęcie działalności jako Zakłady Usługowe „EZT” Spółka z o.o. – łącząc pod jednym szyldem dwie główne branże usług: czystość i ochronę.

W maju 2009 r. przekształciliśmy się w spółkę akcyjną – Zakłady Usługowe „EZT” S.A. 2 lata później nasza firma została uhonorowana prestiżowym tytułem „Gazeli Biznesu 2011” w dwunastym rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw organizowanym corocznie przez „Puls Biznesu”.

7 stycznia 2014 r. uruchomiliśmy linię malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego „Neapco Europe Sp. z o.o.” w Praszce. Nowa inwestycja Zakładów Usługowych „EZT” S.A. obejmuje malowanie podzespołów (elementów półosi napędowych) do samochodów renomowanych marek takich jak: Volkswagen, Mercedes, Smart, Opel, BMW czy Ford.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z głównymi inżynierami zakładu produkcyjnego „Neapco”, którzy nadzorowali przebieg wdrażania linii oraz uczestniczyli w pierwszych audytach.

Nasza firma to obecnie:  29 lat na rynku, 2500 pracowników, 6 oddziałów!

Jesteśmy z Wami już od 29 lat
Dziękujemy za zaufanie

Zakłady Usługowe „EZT” S.A.

Historia

2018
Certyfikat PRS w zakresie normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001.
2018
Tytuł Lidera Ekologii.
2017
Certyfikat na rok 2017 PIGC Polska Izba Gospodarcza Czystości.
2017
Certyfikat od IATF 16949:2016 w zakresie malowania elementów metalowych.
2017
Koncesja na Usługi Detektywistyczne.
2017
Rekomendacja Polskiej Izby Ochrony.
2016
Certyfikat od DQS ISO/TS 16949:2009 w zakresie malowania elementów metalowych.
2016
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia, wydana rzez ABW, ważne do grudnia 2023 r.
2016
Certyfikat PRS w zakresie normy ISO 9001:2008 oraz ISO 1400:2004.
2016
Rekomendacja Polskiej Izby Ochrony.
2016
Certyfikat „TRÓJKĄT CZYSTOŚCI" - branżowy program certyfikacji jakościowej dla firm usługowych z branży utrzymania czystości. Gwarant Czystości i Higieny.
2016
Rekomendacja Polskiej Izby Ochrony.
2016
Certyfikat na rok 2016 PSC Związek Pracodawców Branżowych.
2014
Uruchomienie linii malowania proszkowego w Praszce.
2013
Certyfikat nr 22/2013 - Pracownicy ochrony przeszli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
2011
Uhonorowanie prestiżowym tytułem „Gazeli Biznesu 2011" w rankingu najbardziej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.
2010
Przystąpienie do organizacji PKPP Lewiatan.
2009
Certyfikat Polskiej Izby Gospodarczej Czystości (PIGC).
2009
Przekształcenie w spółkę akcyjną Zakłady Usługowe „EZT” S.A.
2007
Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg. Normy ISO 14001.
2006
Wprowadzenie na rynek nowego produktu, jakim jest Program DNA – przełomowy system identyfikacji i zabezpieczenia pojazdów i mienia.
2006
Udział w programie „Gwarant Czystości i Higieny” - otrzymanie branżowego „Trójkąta Czystości”.
2005
Uzyskanie Certyfikatu w zakresie usług utrzymania czystości przez Polskie Stowarzyszenie Czystości oraz Certyfikatu poświadczającego, że firma jest licencjonowanym użytkownikiem systemu KRD BIG S.A. i etycznie prowadzi działalność gospodarczą przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Krajowy Rejestr Długów.
2004
Otrzymanie koncesji na ochronę techniczną i poszerzenie zakresu wykonywanych usług o zabezpieczenia techniczne - montaż i konserwację oraz serwis urządzeń alarmowych.
2004
Wdrożenie systemu zarządzania wg. Normy ISO 9001:2000.
2003
Otrzymanie Certyfikatu „Firma Fair Play” za całokształt działalności - profesjonalnie wykonywane usługi, odpowiednią organizację pracy, rzetelność w stosunku do Klientów i Dostawców.
2003
Połączenie Spółek i rozpoczęcie działalności jako Zakłady Usługowe „EZT” Spółka z o.o.
2000
Przystąpienie do Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia (PIOOiM), która rekomenduje firmy działające z poszanowaniem prawa, interesów  klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej. Obecnie Polska Izba Ochrony.
1998
Rozpoczęcie działalności w Sp. z o.o. z prywatnymi udziałami tych samych wspólników (na przestrzeni 6 lat firma funkcjonuje jako dwa przedsiębiorstwa).
1996
Otrzymanie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 
1995
Uzyskanie statusu Zakładu Pracy Chronionej, dzięki czemu Klienci mają możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  
1990
Zawiązanie spółki Zakłady Usługowe „EZT” w formie spółki cywilnej, oferującej usługi czystościowo – porządkowe.

Powiązane spółki

Należymy do

Posiadane certyfikaty

Uzyskane wyróżnienia

Polityka jakości
i środowiskowa

Polityka jakości, BHP  i Środowiskowa została określona dla jako jeden dokument przy czym zakres wdrożenia Polityki odnosi się odpowiednio w zakresie normy ISO 9001 dla wszystkich trzech spółek tj. Zakłady Usługowe EZT SA, EZT Sp z o.o oraz Agencji Ochrony Osób i Mienia Garda Sp z o.o. natomiast w zakresie norm ISO 14001 oraz ISO 18001 dla spółki Zakłady Usługowe EZT SA.

Politykę jakości determinują wdrożone w Organizacji zasady jakości. Pragniemy, aby nasi Klienci byli zadowoleni z dostarczanej jakości usług. Dążymy aby jakość dostarczanych usług spełniała wszystkie wymagania określone przez Klienta.

Obowiązkiem i celem każdego pracownika firmy – od najwyższego kierownictwa do pracownika szeregowego jest dążenie do poziomu „zero defektów”

U podstaw naszych wytycznych i procesów leżą wymagania Klientów, nasza wiedza i doświadczenie. Podstawowym czynnikiem determinującym jakość jest znajomość tych wytycznych i procesów oraz bezwzględne stosowanie się do nich.

Jakość postrzegamy jako wykonywanie pracy w należyty sposób od samego początku oraz jako nieustanne doskonalenie procesów. Jakość pozwala obniżać koszty i zwiększyć konkurencyjność.

W celu realizacji powyższych zasad Zarząd w każdej ze spółek przyjął i wyznaczył następujące cele, do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy:

  • wykonywanie usług w sposób zapewniający spełnienie wymagań Klienta;
  • wykonywanie czynności w sposób zapewniający rozwój i dodatnie wyniki firmy;
  • realizowanie usług zgodnie z wymaganiami do których spełnienia Spółka się zobowiązała wraz ze spełnieniem obowiązujących przepisów prawnych, ochrony środowiska i bhp
  • stały nadzór nad warunkami realizacji usług w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko oraz dążenie do stałej poprawy stanu bhp
  • systematyczne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technicznego i zasobów a przez to zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń wpływających bezpośrednio i pośrednio na środowisko;
  • systematyczne analizowanie osiąganych wyników i podejmowanie działań dla doskonalenia procesów wyznaczając mierzalne cele na kolejne okresy;
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • szkolenia pracowników mające na celu podwyższanie ich kwalifikacji i uświadamianie im jak ważną rolę odgrywają w spełnianiu wymagań klienta,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów oraz środków do wdrażania polityki jakości , bhp i środowiska
  • angażowanie pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

Polityka Systemu Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskowa podlega systematycznemu przeglądowi oraz ocenie pod względem realizacji w ramach rocznych przeglądów wykonywanych przez Kierownictwo.

Zapewniam, że niniejsza polityka jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Organizacji.