Drony

Zdalnie sterowane systemy latające – skrótem RPAS (ang. Remotely Piloted Aircraft System) – potocznie nazywane „Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP)”. Wodróżnieniu od modeli zdalnie sterowanych, tzw. dronów (ang. drone – truteń), to zaawansowane kompleksowe rozwiązania wykorzystujące bezzałogowe platformy latające UAV (ang. Umanned Aerial Vehicle), do wyniesienia modułów roboczych dedykowanych do realizacji konkretnego zadania. BSP mogą być niezwykle użyteczne dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. 

Bezałogowe
statki powietrzne

BSP za pomocą wysokiej klasy głowicy optoelektronicznej mogą dostarczyć obraz wysokiej jakości pozwalającej rozpoznać nawet kilkucentymetrowe obiekty. Współczesne rozwiązania umożliwiają również obserwację w podczerwieni czy wyznaczenie ruchomego celu obserwacji, za którym będzie podążał BSP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, chcąc jednocześnie sprostać wymaganiom naszych Klientów oferujemy usługę kontroli i rejestracji zdarzeń przy użyciu Bezzałogowych Statków Latających, dedykowaną jako usługę jednorazową, stałą lub cykliczną.

Usługi wykonują nasi odpowiednio przeszkoleni pracownicy, posiadający specjalistyczne badania lekarskie oraz państwowe uprawnienia – świadectwo kwalifikacji Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego. Realizacja lotów każdorazowo jest uzgadniana z instytucjami odpowiedzialnymi za polską przestrzeń powietrzną.

Przykładowe możliwości zastosowania Bezzałogowych Statków Powietrznych:

  • Wsparcie ochrony fizycznej i technicznej osób, obiektów i terenów;
  • Inspekcje i ocena stanu technicznego budynków, realizacji niebezpiecznych prac wysokościowych;
  • Monitorowanie trudno dostępnych obszarów, np.: autostrady, linie energetyczne, gazowe, instalacji solarnych, wiatraków, rurociągów, itp.;
  • Rolnictwo – patrolowanie dużych przestrzeni pól uprawnych, zwierząt na pastwiskach, przygotowanie mapy stanu wegetacji roślin;
  • Możliwość zbierania danych do utworzenia ortofotomapy, które mogą zostać wykorzystane do prac inżynieryjnych, budowlanych;
  • Dokumentowanie skutków zdarzeń do celów odszkodowawczych, ubezpieczeniowych;
  • Rejestracji materiału video wszelkiego rodzaju imprez, spotkań towarzyskich, zawodowych;
  • Przygotowanie materiału marketingowego na życzenie Klienta dedykowanego dla jego działalności gospodarczej.

Wymienione zastosowania Bezzałogowych Statków Powietrznych oczywiście nie wyczerpują ich wszystkich możliwości. Sposób wykorzystania tej technologii dla poprawy naszego bezpieczeństwa i jakości życia jest uzależniony jedynie od naszej wyobraźni, potrzeb, a także oczekiwań.

Skontaktuj się z nami