Aktualności

Akademia Ekologii – „EZT” szkoli się na Węgrzech

 

 

 

 

Amber Eco Sp. z o.o. wraz z Partnerem Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach byli organizatorami szkolenia:

AKADEMIA EKOLOGII

międzynarodowe aspekty zmian prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami i zobowiązań przedsiębiorców

 

Szkolenie odbyło się w dniach 2-4 czerwca 2016 r. w miejscowości Eger – Węgry, w którym uczestniczył Dyrektor ds. Handlowych – Krzysztof Chruślicki.

Zakres szkolenia:
1. Zakres zmian przepisów unijnych prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska.
2. Konsekwencje nowych Dyrektyw i ich implementacja do prawa krajowego.
3. Skutki nowych uwarunkowań prawnych dla przedsiębiorstw.
4. Nowe zasady wydawania zezwoleń i pozwoleń środowiskowych.

„Celem szkolenia na wyjeździe było uświadomienie kilku firm oraz nas w  program społeczny EKON, w którym występujemy jako jeden z partnerów. Główne przesłanie szkolenia, to nakreślenie planu Amber Eco i innych zaangażowanych instytucji na najbliższe lata – aż do 2030 roku. Obecnie przetwarzamy tylko 25% odpadów do 2030 roku chcemy przetwarzać 90%. Ten program będzie realizowany w porozumieniu z Gminami – Amber Eco dociera głównie do podmiotów generujących odpady jak zakłady produkcyjne…”

Krzysztof Chruślicki
– Dyrektor ds. Handlowych