Ochrona osób i mienia

Życie, zdrowie oraz dobytek będący owocem wielu lat ciężkiej pracy stanowią najważniejsze dobra każdego człowieka. Można je skutecznie chronić, korzystając z usług profesjonalistów. Czym jest ochrona osób i mienia oraz jak ją skutecznie chronić od czyhających niebezpieczeństw?

 

Na czym polega ochrona mienia i osób?

Jest to szereg istotnych działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony osobistej. Ochrona mienia obejmuje także szereg procedur postępowania gwarantujących skuteczne zabezpieczanie wartości materialnych oraz dobytku.

Zadaniem pracowników ochrony jest także ocena ryzyka pod kątem wystąpienia ewentualnych zagrożeń, które to mogłyby bezpośrednio zaszkodzić chronionej osobie. Niezwykle ważne jest zatem to, aby ochrona fizyczna była pełniona z użyciem odpowiedniego sprzętu.

 ochrona osób i mienia

Profesjonalna ochrona fizyczna 24h w Sosnowcu

Nasza firma ochroniarska z Sosnowca działa nie tylko na terenie tego miasta, lecz także w całej Polsce. Zapewnia ona ochronę osób i mienia na bardzo wysokim poziomie. Zajmuje się chronieniem wielu obiektów o zróżnicowanym rodzaju prowadzonej działalności i wielkości powierzchni.

Całodobowa ochrona jest zawsze idealnie dopasowana do specyfiki obiektu oraz potencjalnych zagrożeń. Opracowany model ochrony ma na celu idealne dostosowanie zakresu ochrony fizycznej obiektu do potrzeb oraz wymagań poszczególnych klientów. Dzięki temu mają oni zawsze zapewnioną efektywną ochronę w stosunku do ponoszonych kosztów za tę usługę.

Wszyscy pracownicy ochrony są starannie selekcjonowani pod kątem doświadczenia oraz predyspozycji psychicznych i fizycznych do wykonywania tej pracy. Dzięki temu potrafią działać niezawodnie we wszystkich, nawet najniebezpieczniejszych sytuacjach o bardzo wysokim poziomie stresu oraz napięcia. Firma ta gwarantuje:

  • w pełni skuteczną ochronę osób oraz powierzonego mienia
  • odpowiednie umundurowanie
  • łączność bezprzewodową
  • stały nadzór nad wykonywanymi usługami
  • wzorową organizację świadczonych usług
  • rzetelne rozliczenie i fakturowanie usług

Zapewnia bezpieczeństwo wielu obiektów. Pośród wielu z nich można wymienić:

Ochrony osób i mienia jest wykonywana na mocy posiadanej koncesji na bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia technicznego o nr L-0072/00 wydaną przez MSWiA. Od marca 2000 roku jesteśmy członkiem Polskiej Izby Ochrony. Działamy z poszanowaniem obowiązującego prawa, zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej co potwierdzają Rekomendacje wydawane przez Zarząd PIO.

Ochrona osób i mienia jest pełniona 24 godziny na dobę i zawsze zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Elastyczność, dyskrecja oraz lojalność wobec klientów, to takie cechy, którymi mogą pochwalić się wszyscy pracownicy tej firmy.

Lokalizacje w których świadczymy profesjonalne usługi ochroniarskie: