Aktualności

Cleaneriada

25 maja w Krakowie odbyła się pierwsza edycja CLEANERIADY – szkolenie zorganizowane zgodnie z regułami edukacyjnej gry sytuacyjnej. Naszą firmę reprezentował Kajetan Walachniewicz – Zastępca Technologa ds. Utrzymania Czystości. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00. Po krótkim określeniu zasad gry uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, które same wybrały swoje nazwy. Tak powstały firmy: CZYŚCIOCHY, POZAMIATANE i MAGIC MOP (m.in. Kajetan Walachniewicz – EZT).

W pierwszej kolejności firmy miały do rozwiązania test z szeroko pojętej wiedzy branży utrzymania czystości. Tę konkurencję wygrała firma Magic Mop, której zwycięstwo to niekwestionowana zasługa Kajetana Walachniewicza robiącego właściwy użytek z głębokich zasobów swojej cleaningowej wiedzy. Po tej konkurencji nadszedł czas prawdziwej firmowej pracy. Zespoły musiały przygotować się a następnie przeprowadzić rozmowę handlową z klientem wyciągając od niego wszystkie istotne informacje na temat jego obiektu. Kolejnym zadaniem było stworzenie zakresu czynności na podstawie zebranych wcześniej danych. Następnie należało obliczyć miesięczną liczbę roboczogodzin potrzebną do wykonania usługi na kalkulowanym obiekcie oraz przedstawić organizację pracy. Ostatnią konkurencją było przygotowanie i prezentacja oferty cenowej. Największe wrażenie zrobiła prezentacja Magic Mop, której show wspomagał Kajetan Walachniewicz jako operator wózka serwisowego.