Aktualności

„Jak utrzymać atrakcyjność i bezpieczeństwo budynków? Praktyczne warsztaty dla zamawiających” – Konferencja PIGC

 

 

Dnia 8 września br. odbyła się KONFERENCJA na temat „Jak utrzymać atrakcyjność i bezpieczeństwo budynków? Praktyczne warsztaty dla zamawiających” organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości, w której uczestniczyły Zastępca Dyrektora Operacyjnego Marzena Kurnyta-Grelowska i Karolina Świerdza z Działu Przetargów.

 

„Głównym tematem Konferencji była problematyka wzrostu kosztów pracy w usługach czystościowych. Jest to problem, z którym branża czystości boryka się od pewnego czasu, a który w związku z planowanymi zmianami w ustawodawstwie będzie przybierał na sile. 

Ponadto, w dalszej części Konferencji, poświęcono uwagę zagadnieniom związanym z czerwcową nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Między innymi poruszono kwestię wprowadzonego do ustawy obowiązku zamawiającego wymagania zatrudniania na podstawie umowy o pracę, gdy spełnione będą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy.”

Karolina Świerdza
– Referent ds. Zamówień Publicznych