Dział Handlowy

Tomasz Pańczyk
Dyrektor ds. Handlowych
607 912 015
tomasz.panczyk@ezt.pl
Aneta Lazarowicz
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
607 912 016
aneta.lazarowicz@ezt.pl
Krzysztof Chruślicki
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
785 006 059
krzysztof.chruslicki@ezt.pl
Krzysztof Koper
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
603 503 512
krzysztof.koper@ezt.pl
Dorota Radosz
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
603 503 488
dorota.radosz@ezt.pl
Katarzyna Koper
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
695 730 327
katrzyna.koper@ezt.pl

 

 
Krystian Kaczmarek
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
693 911 328
krystian.kaczmarek@ezt.pl
Wirginia Frydryszak
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
601 865 407
wirginia.frydryszak@ezt.pl