Dział Handlowy

Sylwia Maziarz
Dyrektor ds. Handlowych
693 334 080
[email protected]
Aneta Lazarowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
607 912 016
[email protected]

Dorota Radosz
Regionalny Kierownik Sprzedaży
603 503 488
[email protected]
Krzysztof Koper
Regionalny Kierownik Sprzedaży
603 503 512
[email protected]

Małgorzata Rubaszewska
Regionalny Kierownik Sprzedaży
785 006 059
[email protected]
Ilona Sitkowska
Regionalny Kierownik Sprzedaży
601 817 358
[email protected]

Sebastian Piechocki
Regionalny Kierownik Sprzedaży
782 705 826
[email protected]
Marta Birlet
Specjalista ds. Przetargów
607 330 942
[email protected]