Dział Handlowy

Sylwia Maziarz
Dyrektor ds. Handlowych
693 334 080
sylwia.maziarz@ezt.pl
Aneta Lazarowicz
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
607 912 016
aneta.lazarowicz@ezt.pl
Katarzyna Koper 
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
 695 730 327 
katrzyna.koper@ezt.pl 
Krzysztof Koper
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
603 503 512
krzysztof.koper@ezt.pl

 

Jacek Sujak
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
609 296 295
jacek.sujak@ezt.pl
Wirginia Frydryszak
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
601 865 407 
wirginia.frydryszak@ezt.pl 
Małgorzata Rubaszewska
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
785 006 059 
malgorzata.rubaszewska@ezt.pl