Dział Handlowy

Aneta Lazarowicz
P.O. Dyrektora ds. Handlowych
607 912 016
aneta.lazarowicz@ezt.pl
Aneta Lazarowicz
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
607 912 016
aneta.lazarowicz@ezt.pl
Katarzyna Koper 
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
 695 730 327 
katrzyna.koper@ezt.pl 
Krzysztof Koper
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
603 503 512
krzysztof.koper@ezt.pl

 

Dorota Radosz
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
603 503 488
dorota.radosz@ezt.pl
Wirginia Frydryszak
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
601 865 407 
wirginia.frydryszak@ezt.pl 

 

 

 
Sylwia Maziarz
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
693 334 080 
sylwia.maziarz@ezt.pl