Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIGC

W dniu 20 września br. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Naszą spółkę reprezentował Pan Witold Rosa  – Wiceprezes Zarządu. Głównym celem Walnego Zgromadzenia był wybór 2 członków Zarządu władz Izby. Wybrano Panią Ewę Górską-Herezo z Impel Wrocław oraz Pana Krzysztofa Poznańskiego z ISS Warszawa. Na zebraniu członków PIGC omówiono sytuację rynkową. Stwierdzono, że 40% rynku usług to przetargi i te warunki go kształtują, w związku z tym trwa debata na temat nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Poruszono także temat praw legislacyjnych mających na celu „OZUSOWANIE” wszystkich umów zlecenia.

Otrzymaliśmy propozycję udziału w konkursie EuroSkills, który odbędzie się 17 października w ramach konferencji organizowanej przez Hungarian Cleaning-technology Association. PIGC reprezentować będzie Pani Jolanta Sergot-Kowalska z Cleaning Consulting, która wygłosi krótką prelekcję.