Proces rekrutacji

Procesy rekrutacyjne w Zakładach Usługowych „EZT” S.A. są zazwyczaj wieloetapowe. Taka procedura powstała aby jak najlepiej ocenić kompetencje kandydatów i zatrudnić osoby, które najpełniej wpisują się w naszą kulturę organizacyjną.

Liczba etapów oraz przebieg rekrutacji różnią się w zależności od stanowiska.

Poniżej przedstawiamy przykładowy przebieg procesu rekrutacji w naszej firmie:

  1. Publikacja ogłoszenia

Nasze ogłoszenia znajdziesz w zakładce OFERTY PRACY oraz na portalach: Praca.pl, Pracuj.pl i Indeed. Jeśli aktualnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji, można również wysłać do nas swoje CV:

Pamiętaj, aby w aplikacji zaznaczyć, jaki rodzaj pracy Cię interesuje.

  • Selekcja nadesłanych aplikacji

Spośród nadesłanych do nas CV, wybieramy te, najbardziej spełniające wymagania określone w ofercie lub ogłoszeniu rekrutacyjnym na dane stanowisko.

  • Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami

Z wybranymi osobami kontaktujemy się telefonicznie. Rozmowa ma na celu poznanie oczekiwań kandydata. Jeśli są zbieżne z tym, co możemy zaoferować – zapraszamy na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną do siedziby naszej firmy.

  • Rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest lepsze poznanie kandydata. W tym jego motywacji oraz aspiracji zawodowych.

  • Dodatkowe etapy rekrutacji

Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej możemy zaprosić kandydata na dodatkowe etapy rekrutacji:

  • test wiedzy;
  • zadania, badające umiejętność posługiwania się programami komputerowymi;
  • zadania, sprawdzające posiadane kompetencje.
  • Rozmowa z przyszłym przełożonym

Najlepsi kandydaci są rekomendowani na spotkanie z potencjalnym przełożonym.

  • Decyzja o wyborze kandydata

Z osobą, której chcemy zaproponować zatrudnienie, kontaktujemy się telefonicznie. Wtedy przedstawiamy ofertę pracy i dalsze szczegóły.