Aktualności

Szkolenia z gospodarki odpadami

22 marca nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu „Regulacje prawne oraz obowiązki środowiskowe w działalności usługowej”. Zajęcia prowadzili przedstawiciele firmy Amber Eco.

Program szkolenia obejmował omówienie zagadnień prawnych związanych z gospodarką odpadami oraz obowiązków środowiskowych jakie stoją przed przedsiębiorstwem prowadzącym działalność usługową.

Ta tematyka wpisuje się w filozofię Amber Eco sp. z o.o. , którą jest promowanie ekologii w strategiach biznesowych oraz zwiększanie jej wpływu w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia była również edukacja i budowanie postaw ekologicznych tak ważnych dla Zakładów Usługowych „EZT” S.A.