Aktualności

Targi pracy i przedsiębiorczości „Majówka z pracą”

29 maja w Krakowie na terenie Tauron Areny, odbyły się targi pracy i przedsiębiorczości „Majówka z pracą”. Oferty przedstawiło kilkanaście krajowych i zagranicznych firm. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Zakładów Usługowych „EZT” S.A.

Uczestnictwo w wydarzeniu była okazją dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do zapoznania się aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a także szansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

W wydarzeniu wzięło udział około 80 wystawców, pochodzących głównie z lokalnego rynku pracy. Obecne były firmy poszukujące pracowników oraz instytucje zewnętrzne, które wspomagają w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.

Podczas Targów Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą” utworzono strefę przedsiębiorczości, do której Urząd zaprosił przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, a także innych instytucji wspierających rozwój biznesu, którzy udzielali porad zainteresowanym pracodawcom i przedsiębiorcom.

– Targi Pracy dla to możliwość na bezpośredni kontakt z kandydatem. Takie spotkanie jest bardzo pomocne, dla przyszłego pracownika jak i pracodawcy. Obecność w Krakowie jest dla nas bardzo ważna, gdyż rekrutujemy w tym rejonie wielu pracowników.

Bożena Jerbi Kierownik Działu Rekrutacji Zakłady Usługowe „EZT” S.A.