Utrzymanie terenów zewnętrznych

Zakłady Usługowe „EZT” S.A zapewniają całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych oraz zielonych:

Tereny zewnętrzne utwardzone – m.in. zamiatanie ręczne i mechaniczne, usuwanie zanieczyszczeń, mchów i porostów, odśnieżanie ręczne i mechaniczne dróg dojazdowych, przejść, chodników, stref wejść i dostaw, usuwanie gołoledzi.

Tereny zewnętrzne zielone – m.in. koszenie trawy, nawożenie i dosiewy, grabienie liści.

Świadczymy również profesjonalne usługi w zakresie projektowania, pielęgnacji i renowacji terenów zielonych, w tym m.in.:

  • sadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
  • zakładanie nowych trawników oraz renowacja istniejących,
  • zakładanie klombów i kwietników,
  • przycinanie, pielęgnacja drzew i krzewów,
  • wycinka drzew i prześwietlanie koron drzew,
  • przesadzenia i nasadzenia,
  • nawożenie i zabezpieczenie roślin.

Szczegółowy zakres usługi utrzymania terenów zewnętrznych ustalamy po wcześniejszej wizji na obiekcie. Dopasowujemy rozwiązania do wymagań Klienta, zapewniamy wysokiej klasy sprzęt i profesjonalną chemię, jak również wykwalifikowany personel oraz stały nadzór nad realizowaną usługą.