Aktualności

XIII Walne Zgromadzenie PIO

W dniach 15-16.09.2011 r. odbyło się XIII Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Polskiej Izby Ochrony, w którym uczestniczyli delegaci z 58 firm członkowskich (aktualny stan – 159 firm). Naszym przedstawicielem był Pełnomocnik ds. Ochrony jednocześnie Członek Zarządu – Pan Wojciech Koza. Jednym z punktów programu było omówienie przez Dyrektora Departamentu Koncesji i Zezwoleń MSWiA nowego rozporządzenie w sprawie składania wniosków o koncesję na usługi ochrony osób i mienia.