Blog

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodników i dróg dojazdowych?

Odśnieżanie dróg wewnętrznych, dojazdowych czy chodników to temat, który w sezonie zimowym budzi wiele kontrowersji. Choć w Polsce zimy są coraz łagodniejsze, wciąż potrafią zaskoczyć. Kto w rzeczywistości odpowiedzialny jest za odśnieżanie chodników oraz dróg dojazdowych?

Kto odśnieża drogi publiczne?

Każda droga publiczna ma przypisanego administratora- to właśnie on odpowiada za to, aby usunąć z niej warstwę zalegającego śniegu w jak najkrótszym czasie. Za poszczególne drogi odpowiedzialność przejmują:

  • drogi krajowe i autostrady – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
  • drogi powiatowe – zarząd powiatu,
  • drogi wojewódzkie – zarząd województwa,
  • drogi gminne – prezydent miasta, burmistrz, wójt,
  • drogi wewnętrzne – zarządca terenu, na którym są one położone.

Do dróg wewnętrznych zaliczyć możemy te, które biegną przez:

  • osiedla mieszkaniowe,
  • tereny dojazdowe do gruntów leśnych, rolnych czy obiektów gospodarczych,
  • place przed budynkami użyteczności publicznej.

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika?

Odśnieżanie chodników można podzielić na dwie kategorie. Z jednej strony musimy wziąć pod uwagę chodniki przylegające do posesji prywatnych- za ich odśnieżanie odpowiada właściciel nieruchomości. Odśnieżanie płatnych parkingów czy miejsc postojowych na chodnikach również spada na właściciela terenu. Niemniej jednak jest on zobowiązany wyłącznie do usunięcia z nich śniegu- wywiezienie staje się natomiast obowiązkiem zarządcy drogi. Odśnieżanie chodników publicznych to natomiast obowiązek zarządcy gminy.

Jak poradzić sobie z obowiązkiem odśnieżania dróg i chodników?

Odśnieżanie ulic dojazdowych czy wewnętrznych nie wynika z dobrej woli zarządcy, a przepisów prawa. Niewywiązanie się z tego obowiązku może stanowić podstawę do nałożenia kary finansowej. Niemniej jednak zarządcy dróg nie muszą samodzielnie odśnieżać terenów- najczęściej korzystają oni z usług firm zewnętrznych, specjalizujących się w realizowaniu różnego typu prac porządkowych. Dysponują one odpowiednimi maszynami, za pomocą których szybko usuną zalegający na powierzchni śnieg. Taką firmą jest właśnie EZT. Odśnieżanie dróg, odśnieżanie chodników to jedna z naszych usług, którą skutecznie realizujemy na terenie całego kraju.

Jak szybko trzeba usunąć śnieg z drogi wewnętrznej?

Odśnieżanie dróg wewnętrznych powinno mieć miejsce w konkretnym czasie. Przyjmuje się, że usunięcie warstwy zalegające śniegu nastąpi w ciągu 5-6 godzin od momentu ustania opadów. Dotyczy to zwłaszcza przypadku, w którym mają one miejsce w ciągu dnia, a więc w godzinach 4:00-20:00. Niemniej jednak w skrajnych przypadkach prawo dopuszcza możliwość powstania przerw w komunikacji, wynoszących nawet 48 godzin. W takim przypadku należy zadbać o wyznaczenie mijanek, posypanie nawierzchni czy wyznaczenie przynajmniej jednego pasa ruchu.

odśnieżanie dróg