Blog

Czym charakteryzują się systemy przeciwpożarowe?

Wysokiej jakości systemy przeciwpożarowe odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie przed niszczycielskim żywiołem. Ogień stanowi poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i budynków oraz wszystkich dóbr materialnych. Niezawodne systemy przeciwpożarowe znajdują powszechne zastosowanie w domach prywatnych, firmach, halach czy placówkach publicznych. Ich zadaniem jest ostrzeganie przed zagrożeniem oraz redukcja strat. Jak działają nowoczesne systemy i z jakich komponentów się składają?

Czym jest system przeciwpożarowy?

Systemy przeciwpożarowe to wszelkiego rodzaju elementy, nawzajem ze sobą powiązane i współpracujące, których zadaniem jest ochrona osób oraz mienia przed zagrożeniami związanymi z pożarami. Kilka działających ze sobą zaawansowanych sprzętów gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa. Dzięki nim możliwe jest zmniejszenie ryzyka utraty zdrowia czy życia ludzi obecnych w budynku albo zniszczenia mienia. Innowacyjne systemy ppoż dają możliwość szybkiej i sprawnej reakcji na występujące zagrożenie. Przez to właściciel obiektu może uniknąć wielu przykrych konsekwencji.

Jak działają systemy przeciwpożarowe?

Jak już wcześniej wspomniano, system przeciwpożarowy składa się z połączonych ze sobą komponentów, takich jak: czujki, ręczne ostrzegacze itp., jak i systemy weryfikujące ich pracę. Ich celem jest zapobieganie pojawienia się pożaru, jak i uniemożliwienie rozprzestrzeniania się niebezpieczeństwa, jeśli takowe się pojawi. Nowoczesny system ppoż pełni też rolę alarmową i informacyjną. Większość działających systemów pracuje w taki sam sposób. Jest to związane z tym, że instalacje te reguluje polskie prawo. Instalacja odbierająca pierwsze sygnały o możliwym zagrożeniu przekazuje dane do centrali pożarowej. W zależności od modelu oraz rodzaju danej centrali SSP kolejne kroki mogą być nieco odmienne. Wiele zależy od tego, czy są adresowalne, czy analogowe, czy mają wyświetlacz lub drukarkę, które przedstawiają informację o stanie czujek oraz systemu. Warto dodać, że wszystkie dalsze czynności są zawsze zgodne z wcześniej opracowanym scenariuszem pożarowym, bez znaczenia jest już model centrali. W zależności od obowiązujących procedur uruchamiają się następne elementy systemy jak np. ostrzegacze, urządzenia gaśnicze albo oddymiające. Centrale zostały też wyposażone w funkcję wysyłania informacji do konkretnego oddziału PSP.

Z czego dokładnie składa się system przeciwpożarowy?

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych składają się z takich elementów jak:

  • centrala – czyli „mózg” całej operacji. To ona zarządza systemem, przechowuje i gromadzi informacje z innych urządzeń, po czym podejmuje odpowiednie działania,
  • sygnalizatory i ręczne ostrzegacze pożaru – zazwyczaj wyposażone w sygnalizację dźwiękową albo akustyczno-optyczną,
  • czujniki wspomagająceczujniki dymu (urządzenia wykrywające pożar w jego początkowej fazie), czujniki ciepła (wykrywają przekroczenie czy też gwałtowny wzrost temperatury), czujniki zasysające (pobierają powietrze z wnętrza obiektu, po czym detektor analizuje jego skład i w razie nieprawidłowości wywołuje alarm), czujniki płomienia (modele działające na podczerwień albo promieniowanie ultrafioletowe).

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych to niezwykle istotne elementy zabezpieczenia budynku oraz wszystkich obecnych w nim osób. Składają się z nowoczesnych i zaawansowanych urządzeń, które szybko i skutecznie wychwytują zagrożenie i podejmują odpowiednie działania. Takie systemy coraz częściej spotyka się w miejscach pracy, budynkach użyteczności publicznej oraz prywatnych domach.

pożar