Dla akcjonariuszy

Zarząd spółki Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z siedzibą w Sosnowcu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000330118 informuje akcjonariuszy że w dniu 2020-11-26 listami poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru skierowano do nich na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw piąte wezwanie do złożenia posiadanych akcji naszej spółki.

Sosnowiec, dnia 26.11.2020


Zarząd spółki Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z siedzibą w Sosnowcu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000330118 informuje akcjonariuszy że w dniu 2020-11-12 listami poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru skierowano do nich na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw czwarte wezwanie do złożenia posiadanych akcji naszej spółki.

Sosnowiec, dnia 12.11.2020


Zarząd spółki Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z siedzibą w Sosnowcu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000330118 informuje akcjonariuszy że w dniu 2020-10-28 listami poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru skierowano do nich na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw trzecie wezwanie do złożenia posiadanych akcji naszej spółki.

Sosnowiec, dnia 28.10.2020


Zarząd spółki Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z siedzibą w Sosnowcu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000330118 informuje akcjonariuszy że w dniu 2020-10-14 listami poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru skierowano do nich na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw drugie wezwanie do złożenia posiadanych akcji naszej spółki.

Sosnowiec, dnia 14.10.2020


Zarząd spółki Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z siedzibą w Sosnowcu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000330118 informuje akcjonariuszy że w dniu 2020-09-30 listami poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru skierowano do nich na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych akcji naszej spółki.

Sosnowiec, dnia 30.09.2020