Blog

Dlaczego dzikie gryzonie nam zagrażają?

Żyjące na wolności gryzonie nie są puchatymi, przyjaznymi ludziom zwierzętami, jak często przedstawia się je w popularnych dla dzieci kreskówkach. W niczym też nie przypominają gryzoni hodowanych w warunkach domowych. Okazuje się, że te niewielkie, wolno żyjące stworzenia, z pozoru niegroźne, mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, ale nie tylko. Gryzonie są także szkodnikami, które niszczą uprawy rolne. Powodują również znaczne szkody w budynkach mieszkalnych i samochodach.

Zagrożenia, jakie niosą wolnożyjące gryzonie

Dzikie gryzonie są roznosicielami niezwykle niebezpiecznych dla człowieka czynników, które wywołują rozmaite choroby. Są również zagrożeniem dla zwierząt domowych i hodowlanych. Przenoszone przez nie wirusy, bakterie, pierwotniaki i inne drobnoustroje powodują między innymi takie choroby jak:

  • dur brzuszny,
  • leptospirozę,
  • włośnicę,
  • wściekliznę,
  • salmonellę,
  • tularemię,
  • a także inne, groźne dla człowieka schorzenia.

Źródłem zakażenia może być zakażona odchodami gryzoni woda, powietrze, ale też gleba, a także zanieczyszczona nimi żywność. Niektórymi z tych chorób możemy się zarazić po ukąszeniu pasożyta, wcześniej bytującego na gryzoniu. Niebezpieczne dla człowieka jest także ugryzienie szczura lub innego gryzonia, który jest nosicielem chorobotwórczych drobnoustrojów. Choroby przenoszone przez gryzonie mogą być śmiertelnie, tak jak wścieklizna, na którą niestety nie ma skutecznego lekarstwa.

Zanieczyszczenie żywności i inne szkody wywoływane przez gryzonie

Wolno żyjące gryzonie to nie tylko roznosiciele wielu poważnych chorób. To także zwierzęta, które przynoszą szkody w wielu innych dziedzinach działalności człowieka. Niszczą uprawy i zanieczyszczają wyprodukowaną już żywność. Tym samym zmniejszają płody rolne, które nie trafiają do potrzebujących. Zanieczyszczając produkty żywnościowe, które muszą być z tego powodu wycofane z rynku, powodują ogromne straty finansowe. Jednak to nie wszystkie szkody, jakie powstają z udziałem gryzoni.

Te niewielkie stworzenia, jeśli zadomowią się w budynku mieszkalnym, czy też obiekcie użyteczności publicznej, potrafią wyrządzić wiele szkód. Gryzą ściany, podłogi, drzwi, a także elementy instalacji elektrycznej, wodociągowej czy też gazowej. W wyniku ich działania może dochodzić do poważnych strat.

Skuteczne sposoby walki z gryzoniami

Jak wiemy, choroby przenoszone przez szczury i inne gryzonie są niezwykle niebezpieczne dla człowieka. Dlatego, jeśli w naszym domu zagnieździły się te zwierzęta, należy jak najszybciej pozbyć się ich towarzystwa. Deratyzacja to najskuteczniejszy sposób usuwania gryzoni. To, jakie metody będzie ona obejmowała, w dużej mierze zależy od gatunku, z którym mamy do czynienia, liczebności stada, a także lokalizacji, w jakiej zamieszkały gryzonie.

Jeśli populacja nie jest zbyt liczna, zwykle wystarczy zastosować metody mechaniczne, czyli pułapki żywo chwytne, ale też łapki sprężynowe. Kiedy jednak mamy do czynienia z dużą ilością gryzoni, sięga się po metody chemiczne. Najczęściej w miejscach, w których one bytują, rozsypuje się zatruty pokarm lub trutki na gryzonie. Prawidłowo przeprowadzona deratyzacja pozwala szybko i skutecznie pozbyć się niechcianych gości, którzy są niewątpliwym zagrożeniem dla człowieka.

dzikie szczury