Aktualności

EZT na Giełdzie Pracy dla osób niepełnosprawnych w Katowicach.

Ponad 500 ofert zatrudnienia przedstawiono podczas Giełdy Pracy dla osób niepełnosprawnych w Katowicach. Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką odwiedziło ponad 400 osób niepełnosprawnych oraz ponad 50 wystawców. Były to firmy z otwartego rynku pracy, zakłady pracy chronionej, organizacje i instytucje pomagające osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej. Pośród nich znaleźli się przedstawiciele Zakładów Usługowych „EZT” S.A.

Podczas czterogodzinnego spotkania uczestnicy zyskali możliwość osobistych rozmów z pracodawcami, mogli przyswoić informacje dotyczące warunków i możliwości zatrudnienia na otwartym i chronionym rynku pracy, omówić ze specjalistami dotychczasowe problemy z poszukiwaniem zatrudnienia i samym wykonywaniem pracy oraz poznać szczegółowe oferty instytucji i organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym.

Podczas targów wielu uczestników skorzystało też z indywidualnych konsultacji. Specjaliści rynku pracy, doradcy zawodowi, pośrednicy oraz pracownicy PIP, ZUS, PFRON, Urzędów Pracy itd. rozmawiali z każdym kandydatem, który chciał dowiedzieć się czegoś więcej o swoich możliwościach.

Pośród wystawców znalazły się Zakłady Usługowe „EZT” S.A. Na naszym stoisku można było zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy oraz uzyskać informacje o firmie z prawie 30-letnim doświadczeniem.

– Jesteśmy zadowoleni z uczestnictwa, udało nam się dotrzeć do naszych potencjalnych pracowników – mówi Anna Zienowicz z EZT S.A., po czym dodaje – Takie targi są dla nas możliwością na bezpośredni kontakt.