Aktualności

„EZT” zabezpiecza Musical Metro w katowickim Spodku

 

25 Lat Najlepszego Polskiego Musicalu METRO

Świat się zmienia,
Padają mury, otwierają się granice
Teatr też się zmienia
Niezmienne pozostają tylko marzenia…
… marzenia młodych ludzi, nasze marzenia

 

Dnia 10 marca br. świadczyliśmy specjalistyczne usługi ochrony osób i mienia z zakresu zabezpieczeń pirotechnicznych wraz z grupą Madogs, podczas musicalu Metro w katowickim Spodku. Zlecenie koordynował nasz Pełnomocnik ds. Ochrony Adam Pucek wraz z Agatą Mikołajek. W ramach wykonanej usługi przeprowadzono:

  • rozpoznanie pirotechniczne obiektu z użyciem psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
  • instruktaż dla personelu Organizatora, kierownika do spraw bezpieczeństwa, koordynatora serwisu sprzątającego z zakresu zasad postępowania w sytuacji zagrożenia bombowego,
  • dyżur pirotechniczny w trakcie imprezy

 

Realizacja usługi przebiegła bez zastrzeżeń, co potwierdzają słowa Klienta:

W trakcie trwania imprezy pracownicy Zakładów Usługowych EZT S.A. pełnili dyżur pirotechniczny czynnie kontrolując i zabezpieczając obszary infrastruktury obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych: sektory publiczności, VIP, scena wraz z zapleczem technicznym, garderoby aktorów, ciągi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne. (…)
Usługi wykonywane zostały z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób profesjonalny, rzetelny, sprawny i terminowy. Pracownicy
EZT wykonali swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami wraz z zachowaniem wysokiej kultury zawodowej i osobistej.
W związku z powyższym możemy polecić Zakłady Usługowe
EZT S.A. w Sosnowcu jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Edward Małek
edma.art

Przed rozpoczęciem imprezy na wewnętrznych telebimach była wyświetlana reklama naszej firmy.