Nasi klienci

Centrum Nauki Kopernik

Prace wykonywane są w sposób należyty, zgodnie z zapisami umowy.

05.09.2018

Bombardier

Potwierdzamy, że usługi świadczone przez pracowników firmy Zakłady Usługowe „EZT” S.A. są zgodne z warunkami określonymi w umowie, a ich poziom spełnia nasze oczekiwania.

Wysoka kultura osobista oraz fachowość i zaangażowanie wszystkich osób realizujących zadania są gwarantem dobrej współpracy.

11.07.2018

Muzeum Miejskie „Sztygarka” Dąbrowa Górnicza

Przy wykonywaniu zleceń Firma zaprezentowała się jako solidny, profesjonalny wykonawca zarówno w zakresie jakości świadczonych usług, jak i partner elastycznie współpracujący ze zleceniodawcą. Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, że Pracownicy Firmy wywiązują się ze swoich obowiązków rzetelnie, odpowiedzialnie, wykazując wiedzę fachową oraz należytą dbałość o powierzone mienie. Naszym zdaniem Zakłady Usługowe „EZT” S.A. są Firmą godną rekomendacji do współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia.

21.06.2017

POLMARKET Sp. z o.o. Gliwice

Usługa wykonywana jest terminowo, z należytą starannością, w sposób rzetelny i fachowy. Firma jest elastyczna i dyspozycyjna, szybko reaguje na powstałe potrzeby. Możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako solidnego, godnego zaufania i wiarygodnego partnera do współpracy w dziedzinie świadczenia usług ochrony.

21.06.2017

GOLDBECK Sp. z o.o. Sosnowiec

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. świadczą usługę ochrony należycie, terminowo, z dużą starannością. Prace wykonywane są przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oraz środków. Współpraca układała się pozytywnie a bezpośrednie kontrole nie budziły zastrzeżeń. Firma utrzymuje stały kontakt poprzez swojego Przedstawiciela. Jakość świadczonych usług oceniamy bardzo dobrze, polecam Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w dziedzinie świadczonych usług.

24.05.2017

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Katowice

Potwierdzamy, że usługi świadczone przez pracowników firmy Zakłady Usługowe „EZT” S.A. są zgodne z warunkami określonymi w umowie, a poziom ich wykonywania jest profesjonalny i spełnia nasze oczekiwania. Wysoka kultura osobista oraz fachowość i zaangażowanie wszystkich osób realizujących zadania na rzecz BT ZWUS są gwarantem dobrej współpracy. Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie ze współpracy z firmą Zakłady Usługowe „EZT” S.A. i polecamy ją jako odpowiedzialnego partnera.

18.05.2017

TAURON Wydobycie S.A. Jaworzno

Usługi wykonane były i są należycie, zgodnie z zawartymi umowami.

10.05.2017

Panattoni Development Europe Sp. z o.o. Warszawa

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. świadczą usługi całorocznego utrzymania terenów zielonych i utwardzonych. Usługi wykonywane są z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób profesjonalny i rzetelny, sprawnie i terminowo. Pracownicy są dobrze przeszkoleni i wykonują swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, profesjonalnie oraz z zachowaniem wysokiej kultury. W związku z powyższym możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy w dziedzinie świadczenia usług utrzymania czystości.

08.05.2017

Miejski Zakład Komunikacyjny Bielsko-Biała

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. świadczyły usługę należycie, terminowo i z dużą starannością. Prace wykonywane były przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oraz środków.

27.04.2017

Centrum Nauki Kopernik Warszawa

Prace wykonywane są w sposób należyty, zgodnie z zapisami umowy.

21.04.2017

Telewizja Polska S.A. Warszawa

Usługa świadczona jest bez zastrzeżeń.

21.04.2017

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna w Katowicach

Usługi były wykonywane terminowo, w sposób sumienny i fachowy (…) Firma jest elastyczna i dyspozycyjna, szybko reaguje na powstałe potrzeby. Szeroki zakres i wysoka jakość świadczonych usług czynią z firmy Zakłady Usługowe „EZT” S.A. wykonawcę godnego zaufania. W związku z powyższym możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy w dziedzinie świadczenia usług ochrony.

20.04.2017

ABUS Crane Systems Polska Sp. z o.o. Gliwice

W dotychczasowej współpracy uwzględniano nasze indywidualne oczekiwania i uwagi. Usługa ochrony jest realizowana terminowo i z należytą starannością. W związku z powyższym możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako firmę odpowiednio przygotowaną do realizacji oferowanych usług.

18.04.2017

Poczta Polska S.A.

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z siedzibą w Sosnowcu wykonują usługę kompleksowego utrzymania czystości obiektów pocztowych na terenie województwa śląskiego i opolskiego – utrzymanie czystości wewnątrz obiektów pocztowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych wraz z terenami zielonymi oraz odśnieżaniem dachów. Usługa realizowana jest zgodnie z zapisami umowy.

12.04.2017

OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Żory

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. świadczą usługę należycie, terminowo i z dużą starannością. Prace wykonywane są przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Firma dała się poznać jako profesjonalny wykonawca. którego polecamy jako rzetelnego i wiarygodnego partnera.

11.04.2017

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Usługa świadczona była należycie, terminowo i z dużą starannością. Prace wykonywane były przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oraz środków.

05.04.2017

JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice

Firma „EZT” z obowiązków wywiązuje się terminowo i zgodnie z zapisami umowy. Prace prowadzone są w sposób bezpieczny, zgodnie z przepisami BHP.

28.03.2017

EDF Polska S.A.

Potwierdzamy, że roboty objęte przedmiotowym kontraktem, których wykonawcą jest konsorcjum firm: Agencja Ochrony Osób i Mienia „GARDA” Sp. z o.o. oraz Zakłady Usługowe „EZT” S.A., są realizowane zgodnie z umową i harmonogramem.

24.03.2017

TAURON Wydobycie S.A. Jaworzno

Usługi będące przedmiotem umowy świadczone przez Spółkę „EZT” realizowane są terminowo i z należytą starannością. Zakłady Usługowe „EZT”  S.A. świadczą usługi w sposób bezpieczny, zgodnie z przepisami BHP.

22.03.2017

CH Plejada Sosnowiec

W imieniu Centrum Handlowego Plejada w Sosnowcu informujemy, że Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z siedzibą w Sosnowcu świadczą kompleksowo profesjonalne usługi utrzymania czystości od listopada 2015 roku do nadal. Usługi wykonywane są z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób profesjonalny i rzetelny, sprawnie i terminowo. Pracownicy są dobrze przeszkoleni i wykonują swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, profesjonalnie oraz z zachowaniem wysokiej kultury. W związku z powyższym możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy w dziedzinie świadczenia usług utrzymania czystości.

16.03.2017

edma.art impresariat

Usługi wykonywane zostały z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób profesjonalny, rzetelny, sprawny i terminowy. Pracownicy „EZT” wykonali swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami wraz z zachowaniem wysokiej kultury zawodowej i osobistej. W związku z powyższym możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. w Sosnowcu jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

10.03.2017

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Mysłowice

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. świadczyły usługę należycie, terminowo i z dużą starannością. Prace wykonywane były przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oraz środków i możemy polecić tą firmę jako solidnego usługodawcę.

06.03.2017

Zakłady Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Wybór firmy Zakłady Usługowe „EZT” S.A., poprzedzony wnikliwą analizą rynku oraz warunków oferowanych przez firmę jw. okazał się trafny. Zakłady Usługowe „EZT” S.A. wobec naszego Zakładu swoje obowiązki wykonuje prawidłowo, rzetelnie, sumiennie i terminowo, a w szczególności wykonywane prace, jak i profesjonale doradztwo przez Pana Tomasza Mizgałę. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. wszystkim firmom, instytucjom oraz osobom prywatnym poszukującym wiarygodnego wykonawcy usług systemów alarmowych i instalacji monitoringu.

15.07.2016

Totalizator Sportowy Sp z o.o. o. Kraków

Jakość świadczonych usług oceniamy jako dobrą.

27.06.2016

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.

Fachowość, rzetelność i wiedza osób zatrudnionych w tej firmie oraz właściwa organizacja pracy gwarantuje, że usługa jest realizowana terminowo i z należytą starannością. Dotychczasowa współpraca oraz profesjonalizm świadczonej usługi daje nam podstawę do udzielenia rekomendacji – jako profesjonalnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego.

07.06.2016

Mistal Sp. z o.o.

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. wykonują usługę zgodnie z zapisami umowy. Prace wykonane są należycie. Firma wykazuje elastyczność i zaangażowanie w działaniach w celu spełnienia oczekiwań Spółki.

29.08.2016

Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice Sp. z o.o.

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. świadczyły usługę ochrony pomieszczeń biurowych, pomieszczeń technicznych, hal produkcyjnych oraz parkingów. Powyższe usługi firma wykonała należycie, terminowo i z dużą starannością. Prace wykonywane były przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu oraz środków, i możemy polecić tą firmę jako solidnego usługodawcę.

28.04.2016

Adamietz Sp. z o.o.

Firma Zakłady Usługowe „EZT” S.A. wykonała dla nas usługę czyszczenia i konserwacji konstrukcji stalowej w nowo budowanych halach produkcyjnych w Opolu. Firma wykonała swoje usługi z należytą starannością, terminowo, w sposób rzetelny i fachowy. W okresie tym, była firmą elastyczną i dyspozycyjną, szybko reagowała na powstałe potrzeby. Możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako solidnego, godnego zaufania i wiarygodnego partnera do współpracy.

10.03.2016

Klara Centrum Medyczne

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. świadczą dla JST Sp. z o.o. usługi z zakresu utrzymania czystości budynków (blok operacyjny, oddziały szpitalne, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, biura, toalety oraz ciągi komunikacyjne) i przyległych terenów zewnętrznych. Nasza dotychczasowa współpraca układa się pozytywnie. Powierzone prace wykonywane są w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych terminach zgodnie z zapisami w umowie.

12.04.2016

Poczta Polska S.A.

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z siedzibą w Sosnowcu oraz Agro – Service Piotr Kułak z siedzibą w Katowicach wykonują usługę kompleksowego utrzymania w czystości obiektów pocztowych na terenie województwa śląskiego i opolskiego – utrzymanie czystości wewnątrz obiektów pocztowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych wraz z terenami zielonymi oraz odśnieżaniem dachów.

29.02.2016

ENERGOINSTAL S.A.

Dział Usług Specjalistycznych Zakładów Usługowych „EZT” S.A. na obiekcie Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej wykonał dla nas specjalistyczne prace na wysokości polegające na: – doczyszczeniu konstrukcji i instalacji kotłowni wraz z malowaniem elementów konstrukcji, – czyszczenie wraz z malowaniem pomieszczenia PWCH (pomp wody chłodzącej), – malowaniu barierek w budynkach kotłowni i maszynowni. Opisane usługi wykonano fachowo, rzetelnie i z dużą starannością.

22.02.2016

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.

Fachowość, rzetelność i wiedza osób zatrudnionych w tej firmie oraz właściwa organizacja pracy gwarantowała, że usługa była realizowana terminowo i z należytą starannością. Współpraca oraz profesjonalizm świadczonej usługi dał nam podstawę do udzielenia rekomendacji – jako profesjonalnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego.

10.02.2017

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Interbud-West” Sp. z o.o.

Usługa została wykonana należycie, terminowo, w sposób sumienny, fachowy z dużą starannością. Prace wykonane są przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i środków. Wobec powyższego polecamy Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w dziedzinie oferowanych usług.

25.01.2016

PGE Dystrybucja S.A. o. Skarżysko-Kamienna

Firma Zakłady Usługowe „EZT” S.A. wykonywała swoje obowiązki z bardzo wysoką starannością i profesjonalizmem, była otwarta na sugestie, elastycznie dostosowywała się potrzeb naszej spółki. Pracownicy Zakładów Usługowych „EZT” S.A. wykonywali swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem,, szybko reagując na nasze sugestie i uwagi zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W związku z powyższym firmę Zakłady Usługowe „EZT” S.A. oceniamy jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy w dziedzinie świadczenia usług utrzymania czystości.

15.12.2015

Hotel Dal*** Kielce

Usługi wykonywane są z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób profesjonalny i rzetelny, sprawnie i terminowo. Współpraca układała się pozytywnie a bezpośrednie kontrole nie budzą zastrzeżeń. Pracownicy EZT wykonują swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami profesjonalnie i z zachowaniem wysokiej kultury. Zarówno prace czystościowo – porządkowe jak i ochrony obiektu wykonywane są w sposób sumienny i fachowy. Firma jest elastyczna i dyspozycyjna. Szybko reagująca na powstałe potrzeby. Szeroki zakres świadczonych usług i wysoka jakość ich wykonania, czyni z wymienionej wyżej firmy wykonawcę godnego zaufania i polecenia innym kontrahentom. W związku z powyższym możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy w dziedzinie świadczenia usług utrzymania czystości oraz ochrony osób i mienia.

18.11.2016

CH Plaza Poznań

W imieniu Centrum Handlowego Plaza w Poznaniu informujemy, że Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z siedzibą w Sosnowcu świadczą kompleksowo profesjonalne usługi utrzymania czystości od lipca 2016 do nadal. Usługi wykonywane są z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób profesjonalny i rzetelny, sprawnie i terminowo. Pracownicy są dobrze przeszkoleni i wykonują swoje obowiązki z dużym zaangażowanie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, profesjonalnie oraz z zachowaniem wysokiej kultury. W związku z powyższym możemy polecić Zakłady Usługowe „EZT” S.A. jako solidnego i wiarygodnego partnera do współpracy w dziedzinie świadczenia usług utrzymania czystości.

27.09.2016

Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „WIECZOREK”

Usługa realizowana jest terminowo i z należytą starannością.

13.09.2016

1 2 3 4 5