Aktualności

„Kondycja polskiego rynku utrzymania czystości, wpływ przyszłych zmian na branżę oraz sposób utrzymania dotychczasowej pozycji na rynku” – „EZT”na łamach czasopisma „Forum Czystości”

 

W grudniowym numerze czasopisma „Forum Czystości” ukazał się wywiad z Wiceprezesem Witoldem Rosa nt. kondycji polskiego rynku utrzymania czystości, wpływu przyszłych zmian na branżę oraz sposobu utrzymania dotychczasowej pozycji na rynku.