Blog

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

Monitoring wizyjny jest wszędzie: na placach, dworcach, a nawet w obiektach użyteczności publicznej. Jak jego obecność ma się do przepisów o ochronie danych osobowych?

Monitoring a dane osobowe – co warto wiedzieć?

Na podstawie danych z monitoringu można łatwo określić tożsamość wielu osób, które w danym momencie pojawiają się w kadrze. Jak ma się to do przepisów o RODO? Otóż obowiązują tu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nią dostęp do tychże nagrań powinien być wydany wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie (poddane ewidencji) upoważnienie. Co więcej, mowa tu o podmiotach, które powinny być zapoznane z zasadami bezpiecznego przeglądania nagrań i zarządzania ich zawartością.

Podmioty trzecie a RODO

Problem pojawia się, gdy podmioty posiadające odpowiednie upoważnienia, korzystają z pomocy zewnętrznych przedsiębiorstw (np. firm ochroniarskich). Jak w takiej sytuacja wygląda dopuszczenie tych podmiotów do wizerunku obserwowanych osób? Jest to możliwe dzięki umowom, jakie obydwie strony (podmiot dopuszczony i podwykonawca) podpisują ze sobą. W ich treści powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

  • celu obserwacji za pomocą systemu monitoringu,
  • zakresie podejmowanych obserwacji.

W kwestii monitoring wizyjny, a RODO, bardzo ważne jest też zobowiązanie ze strony podwykonawcy, co do właściwego zarządzania przetwarzanymi treściami. Nie bez znaczenia jest też nadanie odpowiednich upoważnień pracownikom ochrony, którzy przecież podlegają częstej rotacji.

Zalecenia bezpieczeństwa danych osobowych

Problematyka, jaką niesie ze sobą monitoring a RODO, dotyczy też kwestii czasu przechowywania nagrań. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, większość z nich nie powinna być przechowywana dłużej niż 30 – 60 dni. Istotne jest również to, aby osoby poddane nagrywaniu miały tego świadomość. Na tym jednak nie koniec. Przepisy podkreślają też, że administrator danych (podmiot zarządzający) powinien poinformować obserwowane osoby o:

  • swoim adresie i nazwie,
  • celu zbierania danych,
  • prawie dostępu do danych,
  • ewentualnej dobrowolności lub obowiązku podania danych.

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Podmioty dopuszczone prawnie do przetwarzania danych osobowych, mogą realizować to zadanie jedynie wówczas, gdy spełnią określone warunki.

  • Osoba, która będzie monitorowana, wie o tym i wyraża na to pełnoprawną zgodę.
  • Monitorowanie jest konieczne ze względu na obowiązki wypełniające obowiązujące przepisy prawa.
  • Rejestrowanie obrazu jest konieczne ze względu na konieczność realizacji zadań dotyczących dobra publicznego.
  • Nagrywanie jest niezbędne dla wypełnienia celów realizowanych przez uprawnionych administratorów danych, przy czym proces ten nie narusza niczyich praw i wolności.

Reasumując, nowoczesne technologie dają bardzo szerokie możliwości w zakresie obserwacji i monitoringu, toteż skonstruowanie odpowiednich przepisów prawa jest w tej sytuacji priorytetem. Co ważne, obowiązujące przepisy są stale aktualizowane, aby jak najlepiej odnosiły się do rzeczywistości.

monitoring a rodo