Misja, wizja, wartości

Zakłady usługowe „EZT” S.A. to:

Wywiązywanie się z ustaleń wobec Klienta, pracownika i pracodawcy, nieprzemilczanie niewygodnych faktów, szczere informacje zwrotne na temat wykonywanej pracy.

Wzajemne poznanie drugiego człowieka, komunikacja nastawiona na słuchanie, jasne i czyste intencje oraz wzajemne zaufanie i chęć pomocy.

Dokładne, poprawne wykonywanie działań przy zachowaniu powtarzalności, precyzyjne przekazywanie informacji zwrotnych oraz sumienne wykonanie kontraktu w granicach, na jakie się umówiliśmy.

Firma wykonująca usługi outsourcingowe, która ukierunkowana jest na dużych Klientów. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam usługi. Klientów i pracowników traktujemy jako ambasadorów naszej marki.