Aktualności

Otrzymaliśmy certyfikat Polskiej Izby Gospodarczej Czystości 2019!

Polska Izba Gospodarcza Czystości jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży profesjonalnego utrzymania czystości w Polsce. W jej skład wchodzi 77 członków i 21 posiadaczy Gwaranta Czystości i Higieny. Jednym z nich są Zakłady Usługowe „EZT” S.A.

Działalność Izby opiera się na kilku płaszczyznach: doradczej, prawnej, międzynarodowej, wydawniczej, szkoleniowej i lobbingowej. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz rozwoju branży i polepszaniu jakości świadczonych usług na rynku. Izba współpracuje z TÜV Rheinland oraz ISSA Advancing Clean.