Aktualności

Przekazanie środków finansowych na rzecz Hospicjum

Jak zapowiadaliśmy – tak zrobiliśmy. Nawiązując do złożonych przez nas deklaracji, w których zobowiązywaliśmy się również do wsparcia finansowego Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, z przyjemnością informujemy, że dotrzymaliśmy słowa. Ustalona z przedstawicielami Stowarzyszenia kwota została przekazana.

Otrzymaliśmy informację, że osoby zarządzające Hospicjum, już aktywnie planują na co przeznaczą uzyskane wsparcie. Zapewniono nas, że jak tylko przekazane zasoby finansowe zostaną zmaterializowane, przedstawiciele Stowarzyszenia poinformują nas o szczegółach. Informację w tym zakresie, wraz z dokumentacją zdjęciową, oczywiście przedstawimy również na naszej stronie internetowej oraz social media.

Jesteśmy przekonani, że środki finansowe przekazane na rzecz Hospicjum, wykorzystane zostaną w sposób efektywny, przyczyniając się do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zarówno pacjentów Stowarzyszenia, jak i jego personelu.