Aktualności

Ubezpieczenie grupowe pracowników

Od wielu lat funkcjonuje w naszej firmie grupowe ubezpieczenie PZU na życie. Jest w miarę atrakcyjne, posiada dwa warianty, w zależności od preferencji i możliwości finansowych pracowników. Od 2007 roku liczba ubezpieczonych wzrosła czterokrotnie. Roszczenia realizowane są przez PZU w terminie, bez zbędnych komplikacji. Z uwagi na dobrą współpracę i czas jej trwania przedstawiciele PZU zaproponowali nam dodatkowe ubezpieczenie grupowe pod nazwą Opieka Medyczna z podziałem na:

1. Opieka ambulatoryjna

2. Opieka szpitalna

Pakiet „opieka ambulatoryjna” posiada osiem wersji, w zależności od ilości i rodzaju świadczonych usług, co oczywiście generuje cenę dla poszczególnych wariantów. Składki wynoszą od około 20 do 65 zł miesięcznie. Ich wspólną cechą jest bezpłatny dostęp w ciągu pięciu dni do lekarzy szesnastu najpopularniejszych specjalizacji. Ponadto, w pakietach tych znajduje się szereg badań i testów diagnostycznych, dostęp do internisty, wizyty domowe, konsultant szpitalny i inne opcje, których zakres zależy od wybranego pakietu i jego ceny. Podobnie jak w podstawowym ubezpieczeniu PZU w opiece ambulatoryjnej można za dodatkową składką ubezpieczyć członków rodziny (również niepełnoletnie dzieci, czego nie ma w ubezpieczeniu na życie).Pakiet „opieka szpitalna” gwarantuje szybkie i profesjonalne przeprowadzanie szeregu zabiegów operacyjnych bez konieczności długiego oczekiwania na przyjęcie do szpitala, wykonanie badań czy zabiegów chirurgicznych oraz pobyt w pokojach maksymalnie dwuosobowych o podwyższonym standardzie. Zakres świadczonych usług zależyod wybranego wariantu i jego ceny. W przypadku leczenia szpitalnego wpływ na cenę ma również wiek i płeć ubezpieczonego. Ceny pakietów wahają się od 50 do 190 zł miesięcznie. Również w tej opcji istnieje możliwość ubezpieczenia członków rodzin. Wszelkich informacji w zakresie ubezpieczenia grupowego, zarówno na życie jak i medycznego, udziela Anna Kaczanów z działu kadr i płac, pok. 6, wewn. 51.