Centrala alarmowa

czujnik alarmowy

 

Nowoczesne systemy alarmowe znajdują powszechne zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach firmowych, jak i w prywatnych domach. Wyróżniają się funkcjonalnością oraz prostą obsługą. Innowacyjne systemy nie mogłyby działać bez swojego najważniejszego elementu, czyli centrali alarmowej. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest tak zwana centrala alarmowa?

Centrala alarmowa to główny element składowy całego systemu alarmowego. Na rynku dostępne są różnego typu urządzenia, a sporym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza mikroprocesorowe centrale alarmowe. Takie modele posiadają określoną liczbę wejść i wyjść, ponadto można je rozbudować. Co ważne, są w stanie obsługiwać elementy przewodowe i bezprzewodowe. Centrale mikroprocesorowe uruchamiają i rozbrajają alarm, ale posiadają też wiele innych funkcjonalności. Rzadziej wykorzystywane są centrale analogowe, czyli proste sprzęty, które potrafią jedynie uruchomić i uzbroić alarm. Trzeba dodać, że kompletny system alarmowy składa się z takich elementów jak: centrala alarmowa, czujniki, urządzenia sterujące, sygnalizatory, monitoring. Sama centrala składa się z trzech komponentów, czyli płyty głównej z elektroniką, transformatora zasilacza sieciowego oraz akumulatora od 1,2 do 6,5Ah.

W jaki sposób działa centrala alarmowa?

Jak wygląda działanie centrali alarmowej? Centrala alarmowa wykorzystywana jest do ochrony firm, obiektów publicznych i domów przed możliwą kradzieżą, włamaniem i wszelkiej maści zagrożeniami. Jak już wcześniej wspomniano, składa się z kilku elementów. Panel sterujący zlokalizowany jest przy głównym wejściu do budynku i za jego pomocą ustawiamy dane parametry alarmu, takie jak:

  • tryb pracy,
  • czujność czujników,
  • czas opóźnienia.

Panel sterujący jest połączony poprzez centralę alarmową, która rejestruje temperaturę, ruch i dźwięk, które mogłyby sugerować zagrożenie. Czujniki natomiast umiejscowione są w różnych strefach ochranianego obiektu. Są to na przykład:

  • czujniki dźwięku,
  • czujniki ruchu,
  • czujniki dymu,
  • czujniki temperatury itp.

Ich zadaniem jest przekazywanie sygnału do centrali po wykryciu niebezpieczeństwa. Następnie centrala weryfikuje sygnał i podejmuje decyzję dotyczącą uruchomienia alarmu. Alarm może włączyć się od razu, czy też po wskazanym czasie, który umożliwia jego dezaktywację. Wiele zależy od ustawionych parametrów. Kiedy alarm się uruchomi, centrala przesyła sygnał do centrum monitoringu. Tam pracownicy monitorujący sygnały z licznych central alarmowych, podejmują odpowiednie kroki, jak np., wezwanie policji, straży pożarnej tudzież poinformowanie właściciela obiektu o zaistniałej sytuacji.

Działanie centrali alarmowej może być połączone z systemem kamer przemysłowych. Celem kamer jest rejestracja obrazu z różnych stref budynku i przekazywanie go do centrum monitoringu. W ten sposób osoby zatrudnione w centrum monitoringu mogą w czasie rzeczywistym obserwować to, co dzieje się w obiekcie i podejmować szybkie działania.

Zasilanie centrali alarmowej

Podstawowym źródłem zasilania centrali systemu alarmowego jest sieć elektryczna. Co to oznacza? Jeśli chodzi o zasilanie centrali alarmowej, to każdy sprzęt musi być podłączony do instalacji elektrycznej w budynku. Trzeba też pamiętać, że centrala musi posiadać akumulator. Jest on niezbędny zwłaszcza podczas braku energii elektrycznej, wynikającej z przerwy w dostawie prądu, usterek czy uszkodzenia sieci, do którego doszło wskutek złych warunków atmosferycznych.

Zastosowanie centrali alarmowej

Jakie jest zastosowanie centrali alarmowej? Główną funkcję centrali alarmowej jest przejmowanie sygnałów od czujek alarmowych, ich weryfikacja oraz przetwarzanie do urządzeń wyjściowych. Mowa tutaj o takich urządzeniach jak sygnalizator świetlny, dźwiękowy czy np. moduł GSM. Centrala jest więc sercem każdego systemu alarmowego i bez niej, nie mógłby on prawidłowo funkcjonować. Można stwierdzić, że centrala jest pośrednikiem między czujnikami i sprzętem do monitoringu a urządzeniami wyjściowymi. Włącza alarm w chwili niebezpieczeństwa, aktywuje moduły odpowiadające za otwieranie czy zamykanie bram wjazdowych, czy też rolet zabezpieczających.

Jak wygląda obsługa serca systemu alarmowego?

Centrala alarmowa jest w stanie zarządzać sporą ilością modułów, czujników i pozostałych komponentów. Wiele oczywiście zależy od danego modelu. Innowacyjne urządzenia umożliwiają podział tychże elementów na kilka obszarów. W ten sposób, w jednym obiekcie w tym samym czasie możemy włączać bądź wyłączać tryb czuwania każdej z nich. To właśnie dzięki manipulatorom możliwe jest uzbrajanie i rozbrajanie alarmu, informowanie o stanie czuwania czy działaniu danych elementów. Manipulatory pozwalają na sprawne i wygodne sterowanie centralą. Mają one postać klawiatury z diodami LED albo wyświetlacza LCD. Nowoczesne modele to panele dotykowe.

Działanie współczesnych alarmów nie jest możliwe bez centrali alarmowej. Każda instalacja w firmie, domu czy innym obiekcie wymaga jej zastosowania. Na rynku, dostępnych jest wiele tych urządzeń różniących się między sobą parametrami i funkcjami.