Aktualności

VI Konferencja Branży Ochrony

27-28 września 2012 r. odbyła się VI Konferencja Branży Ochrony, w Spale. Naszą firmę reprezentował Pan Wojciech Koza – Pełnomocnik ds. ochrony, Członek Zarządu. Celem konferencji było zapoznanie firm branży ochrony z aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi w Polsce oraz z podejmowanymi przez Polską Izbę Ochrony działaniami pomocnymi w funkcjonowaniu firm członkowskich. Podczas konferencji omawiano m. in. zadania komercyjnych firm branży ochrony w nowych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych, aktualne prace legislacyjne rządowego projektu ustawy o deregulacji zawodów oraz aktualną regulację prawną dotycząca ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

„ (…) Dużo czasu zajął problem kontroli ZUS, którym poddawane są firmy ochrony. Polska Izba Ochrony w związku z tym wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w tej sprawie tzn. „nie nękanie firm ochrony”. W tym samym temacie podjęto oświadczenia na forum Komisji Trójstronnej (rząd – pracodawcy – związki zawodowe). Z informacji uzyskanych od Dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) wynika, że w miesiącu listopadzie została uchwalona Ustawa Deregulacyjna obejmująca 42 zawody (profesje) w tym zawód pracownika ochrony. Z uwagi na czas praktycznie nie będzie praw a więc i żadnych możliwości dokonania poprawek w tej ustawie. W dniu 25 września br. na posiedzeniu rządu przyjęto projekt zmian w ustawie o ochronie osób i mienia co praktycznie zamyka drogę legislacyjną.”

                                                                                                               Wojciech Koza – Pełnomocnik ds. ochrony, Członek Zarządu