Aktualności

Zakłady Usługowe „EZT” S.A. walczą o nagrodę „Lodołamacze”!

Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019, który propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Zakłady Usługowe „EZT” S.A. – przyjazny pracodawca zgłaszają swoją kandydaturę do udziału w akcji.

Celem kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Organizatorzy pragną, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Od 23 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do konkursu „Lodołamacze 2019” w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione;
  • Otwarty Rynek Pracy;
  • Instytucja;
  • Przyjazna Przestrzeń;
  • Zdrowa Firma;
  • Dziennikarz bez Barier.