Blog

Kluczowe zasady projektowania systemów alarmowych

Projektowanie systemów alarmowych to zadanie, którego realizacja związana jest z niemal każdym systemem alarmowym. Wymaga przeprowadzenia dokładnej wizji lokalnej miejsca objętego ochroną alarmową, a także precyzyjnego zidentyfikowania przyszłych potrzeb użytkownika. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są najważniejsze zasady projektowania systemów alarmowych, przeczytaj poniższy tekst.

Czym są systemy alarmowe?

System alarmowy to zespół elementów tworzących uporządkowaną strukturę elektroniczną, której zadaniem jest wykrycie obecności intruza na chronionym alarmem terenie i zasygnalizowanie tego faktu w ustalony z góry sposób. Może to być jedynie miejscowy sygnał alarmowy, ale także sms, mail czy powiadomienie wysyłane do agencji ochroniarskiej.

Projektanci systemów alarmowych wyróżniają następujące warianty systemów zewnętrznych:

  • zewnętrzną ochronę obwodową, czyli prowadzoną wzdłuż ogrodzenia posesji (lub zgodnie z inną granicą wytyczoną w sposób rzeczywisty, lub umowny);
  • zewnętrzną ochronę obrysową, prowadzoną wzdłuż ścian domu lub innego obiektu budowlanego.

Jest możliwość zaprojektowania również systemów wewnętrznych sprecyzowanych dla potrzeb klientów.

Właściwe projektowanie systemów alarmowych sprowadza się do wyboru odpowiednich komponentów. Najważniejsze z nich i zarazem podstawowe to czujki i detektory oraz sygnalizatory. Wszystkie elementy muszą być odpowiednio rozmieszczone, tak, żeby zapewnić skuteczność systemu i bezpieczeństwo jego użytkowników. Dość istotne jest tu np. umieszczenie przewodów alarmowych w oddaleniu od przewodów elektrycznych, zwłaszcza głównych. Ważna jest także tzw. odporność systemu na fałszywe alarmy. Co to oznacza? Czujniki i detektory wchodzące w skład systemu nie mogą wykazywać nadwrażliwości. Nie powinny reagować na warunki atmosferyczne takie jak wiatr, deszcz czy śnieg, a także ruch małych zwierząt.

Sterowanie systemu – stacjonarne i zdalne

Projektowanie systemów alarmowych wiąże się również z zagadnieniem wygodnego sterowania alarmem. Do niedawna ograniczało się ono jedynie do tzw. panelu administracyjnego, czyli umieszczonego zwykle przy wejściach do domu wraz z przyciskami (lub ekranu dotykowego), z którego poziomu można było zarządzać całym systemem. Dziś systemy alarmowe pozwalają na administrowanie nie tylko z poziomu panelu, ale także na zarządzanie zdalne przez komputer, tablet, a także smartfon.

Istotna dla wygody użytkownika jest również integracja alarmu ze sterowaniem otwierania i zamykania bramy wjazdowej na posesję, bramy garażowej, rolet czy załączania i wyłączania oświetlenia. System alarmowy może być również połączony z monitoringiem, który pozwala na stały dozór posesji, także zdalny.

sterowanie ochroną domu