Ochrona fizyczna osób i mienia

Na mocy posiadanej koncesji na bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia technicznego o nr L-0072/00 wydaną przez MSWiA, od 2000 r. świadczymy usługi ochrony osób i mienia.  Zapewniamy bezpieczeństwo różnego rodzaju obiektów, m.in. kompleksów biurowych, handlowych, placów budowy, lokali prywatnych i użytkowych.

Ponadto świadczymy usługi zakresie SUFO – Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych. Posiadamy certyfikat akredytowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego do klauzuli „POUFNE”, dający rękojmię zachowania bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzonych procesów biznesowych. Prowadzimy również kancelarię dokumentów niejawnych.

Ochrona fizyczna
obiektów

W ramach ochrony fizycznej obiektów podejmujemy działania prewencyjne mające na celu:

 • ochronę powierzonego mienia,
 • zapobieganie kradzieżom, zniszczeniom i uszkodzeniom mienia,
 • ustalanie uprawnień do przebywania na obszarach / obiektach chronionych,
 • ujęcia osób nieuprawnionych do przebywania na tych obiektach / obszarach oraz stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
 • kontrolę ruchu osobowego i materiałowego,
 • monitorowanie technicznych systemów bezpieczeństwa, m.in. CCTV, KD, SSWiN, PPOŻ.

Przygotowane procedury ochrony zawsze dostosowujemy do specyfiki obiektu oraz potencjalnych zagrożeń. Opracowany model ochrony ma na celu dostosowanie zakresu ochrony fizycznej obiektu do potrzeb i wymagań Klienta, aby uzyskać efektywną ochronę w stosunku do ponoszonych kosztów usługi.

Poza stałym monitorowaniem procesu skuteczności ochrony zapewniamy:

 • nadzór nad sposobem świadczenia usługi poprzez staranny dobór pracowników ochrony, systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, profesjonalne wyposażenie i umundurowanie oraz system kontroli wewnętrznych,
 • pełne wsparcie w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar, zalanie pomieszczeń, awaria przemysłowa, wypadek czy inne zagrożenia miejscowe (wdrażamy także działania zapobiegające tym zdarzeniom, jak również ograniczające ich skutki, gdy już wystąpią).

Oferujemy organizację posterunków w wariantach

 • recepcyjnym stałym lub doraźnym,
 • ochronnym stałym, patrolowym lub doraźnym.
Skontaktuj się z nami
ochrona osób i mienia

Bezpośrednia
ochrona osobista

W ramach bezpośredniej ochrony osobistej zapewniamy:

 • ochronę osobistą stałą,
 • ochronę osobistą doraźną.

Proponujemy również ograniczoną ochronę osobistą, np. dowóz dzieci do szkoły, asystę do pracy, przy zakupach, wyjazdach na spotkania służbowe lub prywatne.

Nasi pracownicy ochrony są starannie selekcjonowani pod kątem doświadczenia oraz predyspozycji psychicznych i fizycznych, dzięki czemu potrafią działać w sytuacjach o wysokim poziomie stresu i napięcia. Przechodzą testy sprawności psychofizycznej oraz doskonalą swoje umiejętności w zakresie technik ochrony osób oraz strzelania. W zależności od potrzeb i wymagań Klienta wyposażeni są w broń palną bojową i / lub środki przymusu bezpośredniego. Dbamy o bezpieczeństwo w trakcie m. in. spotkań biznesowych, koncertów, tras koncertowych, festiwali, wystąpień publicznych, prezentacji czy konferencji.

Gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa, elastyczność, dyskrecję oraz lojalność wobec osób chronionych. Jesteśmy do dyspozycji 24h / dobę.

Skontaktuj się z nami
ochrona osobista

Dozór systemów
i instalacji

Oferujemy całodobowy dozór systemów:

 • telewizji przemysłowej,
 • alarmowych,
 • przeciwpożarowych,
 • kontroli dostępu.

Dozór systemów i instalacji odbywa się poprzez operatora Centrali Monitorowania Alarmów wyposażonego w specjalistyczne systemy, oprogramowanie, środki łączności i kontroli chronionych obiektów oraz środki nadzoru i kontroli pracy pracowników ochrony fizycznej. Operatorzy Centrali Monitorowania Alarmów realizują czynności w formie całodobowych dyżurów wsparcia i nadzoru pracowników realizujących zadania na obiektach chronionych. Jest to kolejny istotny element nadzoru nad jakością wykonywanego zlecenia.

Zapewniamy wsparcie i podjazd grupy interwencyjnej w celu weryfikacji lub zapobiegania ujawnionego zagrożenia.

Skontaktuj się z nami
Dozór systemów i instalacji

Ochrona
imprez masowych

Świadcząc usługi z zakresu ochrony imprez masowych zapewniamy w pełni wykwalifikowanych pracowników ochrony członków służby porządkowej oraz informacyjnej.

Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą (w zależności od wymagań):

 • ochronę imprezy masowej,
 • opracowanie planu zabezpieczenia imprezy,
 • pomoc w  uzyskaniu zgody na organizację imprezy,
 • zaplecze logistyczno–techniczne: płotki, sanitariaty, itp.,
 • serwis sprzątający w trakcie i po imprezie.

Oferujemy również ochronę oraz transport wartości pieniężnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochronę realizują wykwalifikowani, umundurowani i odpowiednio wyposażeni pracownicy.

Profesjonalna ochrona osób i mienia to przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa, ochrona zdrowia i życia, minimalizowanie ryzyka kradzieży, uszkodzenia mienia, wstępu nieuprawnionych osób, ale też ograniczenie strat w razie wystąpienia ewentualnych incydentów. Doświadczenie w tej branży sprawia, że z sukcesem realizujemy ochronę osób, ochronę obiektów/mienia, ochronę imprez masowych. Zapewniamy bezpieczeństwo podczas podróży, ograniczając możliwość wystąpienia zagrożeń. Podejmujemy się nawet nietypowych zadań. Ponieważ ochrona osób i mienia to nasza specjalność, to możemy zaproponować rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami finansowymi. Oczywiście służymy też fachowym doradztwem przy wyborze optymalnych opcji i metod ochrony. Renoma i doświadczenie naszej firmy sprawia, że jesteśmy sprawdzonym partnerem dla klientów komercyjnych i wsparciem dla klientów indywidualnych. Każdego, kogo interesuje ochrona osób i mienia, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i zaproponujemy odpowiednie metody ochrony. W ciągu trzydziestu lat działalności zaufało nam już wielu klientów indywidualnych i biznesowych, którzy niezmiennie polecają nasze usługi. Warto dołączyć do ich grona i cieszyć się maksymalnym bezpieczeństwem bez względu na okoliczności. Dowiedz się więcej na temat naszych usług, zarówno w zakresie ochrony osób i mienia, jak i innych, które uzupełniają naszą działalność.

Skontaktuj się z nami
ochrona imprez masowych