Techniczne systemy zabezpieczeń

Standardowe elementy ochrony fizycznej wspieramy rozbudowanymi systemami technicznymi. Projektujemy, montujemy oraz prowadzimy serwis systemów alarmowych o szerokim spektrum działania oraz rejestracji zagrożeń związanych z włamaniem, napadem czy pożarem.

SYSTEMY OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ

Systemy przeciwpożarowe wykrywają i lokalizują zagrożenia pożarowe tzn. gwałtowny przyrost temperatury oraz zadymienie w chronionych pomieszczeniach. Po wykryciu zagrożenia centrala przekazuje informacje co do lokalizacji i miejsca wystąpienia pożaru do bazy monitoringu w przypadku niebezpieczeństwa baza powiadamia Straż Pożarną.

Instalujemy systemy zarówno klasyczne z możliwością podłączenia do centrali alarmowej (integracja funkcji alarmu włamaniowego i pożarowego), jak i adresowalne z dedykowaną centralą.

Skontaktuj się z nami

SYSTEMY KONTROLI
DOSTĘPU I REJESTRACJA CZASU PRACY

Kontrola dostępu należy do najczęściej wdrażanych systemów bezpieczeństwa.  Systemy kontroli dostępu posiadają nowe, nieznane w systemach mechanicznych, możliwości kontroli czasu pracy oraz dokładne określenie kto i kiedy wchodził lub wychodził na obszarze powierzchni chronionej.

Systemy mogą składać się – w najprostszej wersji – z urządzeń kontrolujących jedno przejście – rozbudowane – systemy obsługujące kilkadziesiąt lub kilkaset przejść w zakładach przemysłowych. Dają się również integrować  z systemami sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej tworząc w ten sposób niezawodny sposób zabezpieczenia obiektu.

W każdym przypadku określamy zakres i sferę działania systemu, wprowadzamy klasyfikację stref dostępu dla poszczególnych użytkowników według Państwa wytycznych.

Skontaktuj się z nami

SYSTEMY SYGNALIZACJI
WŁAMANIA I NAPADU

Każdy obiekt  zostaje poddany oględzinom i  sklasyfikowany ze względu na poziom zagrożeń, na tej podstawie ustalamy odpowiedniej klasy system alarmowy. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie systemu i przekazanie gotowego projektu do akceptacji. Następnie zostaje on przekazany do realizacji.

Systemy sygnalizacji możemy wykonać w technologii przewodowej – w już zagospodarowanym budynku kable prowadzone są w bruzdach lub korytkach kablowych – lub w technologii bezprzewodowej – nie ma konieczności kucia ścian, łatwe przemieszczanie czujek w razie konieczności zmiany układu mebli, krótszy czas instalacji systemu.

Skontaktuj się z nami

SYSTEMY TELEWIZJI
DOZOROWEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Wybór rozwiązań technicznych i funkcji decyduje o skuteczności systemu telewizji dozorowej. Telewizja dozorowa musi być przede wszystkim skuteczna, niezawodna i wydajna. Tylko wtedy może odpowiednio dbać o bezpieczeństwo pomieszczeń, obiektów i osób. Z Państwa Przedstawicielem ustalamy zakres obszaru dozowania, miejsca które maja podlegać obserwacji lub dozorowaniu.

Kolejnym etapem jest zaprojektowanie systemu a po akceptacji następuje realizacja projektu. Systemy telewizji dozorowej i przemysłowej możemy wykonać zarówno w technologii przewodowej lub bezprzewodowej.

Instalowane przez nas systemy telewizji przemysłowej często są częścią składową ogólnego systemu bezpieczeństwa w ochronie osób i mienia, proponujemy zatem takie rozwiązania, dzięki którym są one elastyczne i szybkie w obsłudze, aby osoba nadzorująca nawet po podstawowym przeszkoleniu mogła bez problemu go obsługiwać.

Skontaktuj się z nami